ACCÉS MENORS

L’entrada de menors de 16 anys al festival està permesa però cal:

  • El menor haurà d’anar acompanyat del seu pare/mare i/o tutor legal.

  • Presentar el document d’autorització omplert i signat.

  • Aquests requisits son d’obligatori compliment per a tots els menors que no hagin complert els 16 anys a data de cel·lebració del festival.

  • Un adult es pot responsabilitzar d’un màxim de 5 menors.

  • El pare/mare i/o tutor legal també haurà d’accedir al recinte amb entrada.

Descarrega l’autorització

AUTORITZACIÓ MENORS